Våra projekt

Pågående projekt

 • Lagerbyten och betongreparationer Essingeleden
 • Portalarbete Essingeleden
 • Utbyte av övergångskonstruktioner vid Tpl Fredhäll, Tpl Kristineberg samt invändig reparation och utbyte avlopp på bro
 • Reparation av kantbalkar, utbyte tätskikt och övergångskonstruktioner på väg E4/E20, Essingeleden
 • Reparation av stållåda
 • IB Syd Stockholm
 • Reparation av GC-tunnlar och broar, Södertälje

Referensprojekt

 • Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor, Haninge kommun
 • Komplettering negativa lager
 • Reparation och underhåll av 5 broar i Södertälje
 • Omisolering och reparation av 5 broar i Sollentuna
 • Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
 • Röttlebroarna Jönköping
 • Brorenovering Järna och Södertälje
 • Betongreparationer och trapputbyte Södertälje
 • Renovering av bro över E20 i Nykvarn
 • Omisolering av tre broar i Sätra
 • Ombyggnad av båtbrygga vid Långvik på Stora Möja, Värmdö kommun
 • Fuktskydd Hägerstensviadukten
 • Belysningskonsoler Essingeleden
 • Vattenskyddsåtgärder Gröndalsbron
 • Båtbrygga vid Styrsvik på Runmarö
 • Omisolering bro K-107 i Nacka
 • Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby
 • Kontrastmarkering på 12 bryggor i skärgården
 • Tråsättravägen GC-väg, Österåkers kommun
 • Omisolering 4 GC-tunnlar, Sollentuna
 • Båtbrygga vid Styrsvik på Runmarö
 • Garagerenovering Brf Västerbacken
 • Årsta brygga
 • Lagerbyten och betongreparationer Essingeleden
 • Broreparation Turingegatan Södertälje
 • Garagerenovering Telge Bostäder
 • Cirkulationsplats Åkersberga, Österåkers kommun
 • Kv Vandraren, Sundbyberg, renovering innergård
 • Brorenovering Citybanan
 • Bullerplank Roslagsbanan
 • Mälarpromenaden, etapp 2, Järfälla kommun
  Nyanläggning av promenadväg, mur och soldäck i naturreservat
 • Kv Österbotten
  Renovering av garage. Reparation av bjälklag och pelare.
 • Brf Paradisbacken
  Renovering av pelare.
 • Torsviksparken, Lidingö
  Upprustning av park.
 • Tallbacken – Atlasvägen, Nacka
  Upprustning av lekpark.
 • Blåklockan
  Finplaneringsarbete samt lekutrustning till förskola i Ör.
 • Brf Norrgården, Vallentuna
  Upprustning av gårdsgator.
 • Herkulesvägen
  Ombyggnation och breddning av gång och cykelbana. Innefattar sprängning, breddning , ny kantsten och ny beläggning samt ny belysning.
 • Orminge parkstråk etapp 3
  Upprustning och nybyggnation av lekpark.
 • Lövuddens båtupptagningsplats, Västerås
  Nyanläggning av båtupptagningsramp av betong med tillhörande bryggor, beläggningsarbeten samt spolplatta med reningsverk.
 • Kv Härden
  Garagerenovering, väggar, golv och pelare.
 • Kv Kastanjen
  Garagerenovering.
 • Bullerskydd Tyresövägen
  Nybyggnation av bullerskydd.
 • Bullerskydd Nynäsvägen
  Nybyggnation av bullerskärm, inkluderar även gång och cykelväg.
 • Enskedevägen – Arenavägen
  Breddning av väg. Nytt högersvängfält, nya stödmurar, ny brobana, ny gång- och cykelbana, växtbäddsrenovering samt ny belysning.
 • Pontonjärparken
  Upprustning av park, gångväg, utbyte av lekutrustning och möbler, anläggande av trapp samt träd- och perennplantering.
 • Liljeholmstorget etapp I
  Renovering av torg med smågatsten samt skärmtak av glas.

Hör av dig

Mariehällsvägen 37 A,
168 65 Bromma

+46 (0)8-404 15 00