Vi hjälper dig med:

  • Betongunderhåll
  • Industrisanering
  • Mark- & anläggningsarbeten
  • Vattenbilning
Mer om oss

Betong

Vi arbetar med betongrenovering och betongreparationer. Vid skador på betongkonstruktioner har vi effektiva system för att laga, återskapa och förstärka. Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten.

Mark

Vi utför det mesta inom mark- och anläggning från orörd mark till färdig entreprenad, ombyggnationer och nybyggnationer. Till exempel upprustning av lekparker, förnyelse av stadsmiljö, parkupprustning, ledningsförläggning, renovering & nyanläggning av murar m.m.

Vattenbilning

Vattenbilning är ett miljövänligt tillvägagångssätt att bila bort betong. Man använder vatten under högt tryck i ett speciellt rörelsemönster för att uppnå den effekt man önskar. Vi använder toppmodern utrustning och har de egenskaper som är nödvändig som komplett leverantör.

Hör av dig

Mariehällsvägen 37 A,
168 65 Bromma

+46 (0)8-404 15 00