Våra tjänster

Betong

Vi har effektiva system för att laga, återskapa och förstärka skador på betongkonstruktioner.

Skadad betong tas bort med antingen vatten- eller mekanisk bilning. Vi använder främst vattenbilning, vilket innebär att betong tas bort genom att spruta vatten med ett mycket högt tryck. Vattenbilning är en mycket skonsam metod, frisk betong skadas inte och underlaget ger mycket god vidhäftning för ny betong.
Därefter återställs betongen till exempel genom gjutning eller betongsprutning.

Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten som broar, tunnlar, parkeringshus, kraftverk, kajer samt undervattenarbeten.

Vi utför både enstaka uppdrag och uppdrag på årsavtal. Våra kunder finns i såväl det offentliga som det privata näringslivet.

Vattenbilning

Vattenbilning är ett miljövänligt tillvägagångssätt att bila bort betong. Man använder vatten under högt tryck i ett speciellt rörelsemönster för att uppnå den effekt man önskar. Den utrustning vi använder är toppmodern och innehar de egenskaper som är nödvändiga för en komplett leverantör inom vattenbilning.

Mark

Vi utför det mesta inom mark- och anläggning från orörd mark till färdig entreprenad, ombyggnationer och nybyggnationer.
Till exempel upprustning av lekparker, förnyelse av stadsmiljö, parkupprustning, ledningsförläggning, renovering och nyanläggning av murar och trappor, anläggande av gång- cykel- och parkvägar, ombyggnation av cirkulationsplatser, uppförande av grunder, renovering av dammar samt finplaneringsarbeten.

Efter att ha arbetat många år i branschen har vi en bred kompetens och erfarenhet vilket gör oss till en stark entreprenör med förutsättningarna att utföra arbetet till för kunden bästa tänkbara sätt.

Våra beställare återfinns till största delen inom kommuner och större företag men vi utför även arbeten åt privata beställare.

Hör av dig

Mariehällsvägen 37 A,
168 65 Bromma

+46 (0)8-404 15 00