Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

20180522_102850FullSizeRender 3cirkplats akersbergamontering

Vi har genomfört en mängd projekt genom åren här följer ett axplock:

Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor, Haninge kommun

Komplettering negativa lager

Reparation och underhåll av 5 broar i Södertälje

Omisolering och reparation av 5 broar i Sollentuna

Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
 
Röttlebroarna Jönköping

Brorenovering Järna och Södertälje
  
Betongreparationer och trapputbyte Södertälje 

Renovering av bro över E20 i Nykvarn

Omisolering av tre broar i Sätra

Ombyggnad av båtbrygga  vid Långvik på Stora Möja, Värmdö kommun 
 
 Fuktskydd Hägerstensviadukten


Belysningskonsoler Essingeleden

Vattenskyddsåtgärder Gröndalsbron

Båtbrygga vid Styrsvik på Runmarö
 
Omisolering bro K-107 i Nacka

Reparation av bro 5 och 38 i  Upplands Väsby

Kontrastmarkering på 12 bryggor i skärgården

Tråsättravägen GC-väg, Österåkers kommun

Omisolering 4 GC-tunnlar, Sollentuna

Båtbrygga vid Styrsvik på Runmarö

Garagerenovering Brf Västerbacken

Årsta brygga

Lagerbyten och betongreparationer Essingeleden

Broreparation Turingegatan Södertälje

Garagerenovering Telge Bostäder

Cirkulationsplats Åkersberga, Österåkers kommun

Kv Vandraren, Sundbyberg,
renovering innergård

Brorenovering Citybanan


Bullerplank Roslagsbanan

Mälarpromenaden, etapp 2, Järfälla kommun
Nyanläggning av promenadväg, mur och soldäck i naturreservat

Kv Österbotten
Renovering av garage. Reparation av bjälklag och pelare.

Brf Paradisbacken
Renovering av pelare.

Torsviksparken, Lidingö
Upprustning av park.

Tallbacken - Atlasvägen, Nacka
Upprustning av lekpark.

Blåklockan
Finplaneringsarbete samt lekutrustning till förskola i Ör.

Brf Norrgården, Vallentuna
Upprustning av gårdsgator.

Herkulesvägen
Ombyggnation och breddning av gång och cykelbana. Innefattar sprängning, breddning , ny kantsten och ny beläggning samt ny belysning.

Orminge parkstråk etapp 3
Upprustning och nybyggnation av lekpark.   

Lövuddens båtupptagningsplats, Västerås
Nyanläggning av båtupptagningsramp av betong med tillhörande bryggor, beläggningsarbeten samt spolplatta med reningsverk. 

Kv Härden
Garagerenovering, väggar, golv och pelare.

Kv Kastanjen
Garagerenovering.

Bullerskydd Tyresövägen

Nybyggnation av bullerskydd.

Bullerskydd Nynäsvägen
Nybyggnation av bullerskärm, inkluderar även gång och cykelväg.

Enskedevägen - Arenavägen
Breddning av väg. Nytt högersvängfält, nya stödmurar, ny brobana, ny gång- och cykelbana, växtbäddsrenovering samt ny belysning.

Pontonjärparken
Upprustning av park, gångväg, utbyte av lekutrustning och möbler, anläggande av trapp samt träd- och perennplantering.

Liljeholmstorget etapp I
Renovering av torg med smågatsten samt skärmtak av glas.