Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

20180522_102850FullSizeRender 3cirkplats akersbergamontering

Miljö

Vi ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vår lägsta  kravnivå är att uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav.

Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall och återanvänder schaktmassor.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

E-schakt Entreprenad har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, samt OHSAS 18001:2007.