Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

FullSizeRender 3201308221377179010angMr9Hk201308221377181297IJ1SfzRM2013082213771813055cq8uDL7

Mark

Vi utför det mesta inom mark- och anläggning från orörd mark till färdig entreprenad, ombyggnationer och nybyggnationer.
Till exempel upprustning av lekparker, förnyelse av stadsmiljö, parkupprustning, ledningsförläggning, renovering och nyanläggning av murar och trappor, anläggande av gång- cykel- och parkvägar, ombyggnation av cirkulationsplatser, uppförande av grunder, renovering av dammar samt finplaneringsarbeten.

Efter att ha arbetat många år i branschen har vi en bred kompetens och erfarenhet vilket gör oss till en stark entreprenör med förutsättningarna att utföra arbetet till för kunden bästa tänkbara sätt.

Våra beställare återfinns till största delen inom kommuner och större företag men vi utför även arbeten åt privata beställare.