Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

20180522_102850FullSizeRender 3cirkplats akersbergamontering

Kvalitet

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda entreprenader som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav.
Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

E-schakt Entreprenad har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, samt OHSAS 18001:2007.