Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

FullSizeRender 3201308221377179010angMr9Hk201308221377181297IJ1SfzRM2013082213771813055cq8uDL7

Industrisanering

Vi arbetar i huvudsak med sanering av process- och massaindustri samt högtrycksspolning och vakuumsugning där vi har SSG-utbildad personal med specialkompetens för att möte de tuffa krav som ställs på vattenbilning och sanering.
Med våra högtrycksutrustningar som är på upp till 3000 bars tryck utför vi blästring, tanktvätt, rörspolningar och rengör sodapannor, sopförbränningsugnar mm.

Genom att använda våra vakuumsugaggregat kan vi suga de flesta material, både torra och våta, upp till en fraktionsstorlek på 15 cm. Material kan sugas ut från eller blåsas in i svåråtkomliga utrymmen som till exempel under husgrunder och på vindar.
Exempel på utrymmen som kan vakuumsugas är pumpgropar, bjälklagsfyllning, isolering, asbest, grus, bassänger, cisterner, tegelsten, kalk, kol, silos. Med denna utrustning kan vi även utföra blåsning av singel, makadam, sand, kalk etc.

Vi utför även andra typer av uppdrag.

Vi har ett lokalkontor för Industrisanering/Vattenbilning i Gävle och utför projekt i hela Norden.

Våra kunder finns främst inom pappers- och massa industrin samt kärnkraftverk.