Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

FullSizeRender 3201308221377179010angMr9Hk201308221377181297IJ1SfzRM2013082213771813055cq8uDL7

Historik

E-Schakt Entreprenad AB är ett entreprenadföretag som har utfört mark- och anläggningsarbeten sedan 1978. Vi har vår bas inom Stockholms län men utför även arbeten i övriga delar av landet.

Basen i verksamheten är underhåll av betongkonstruktioner, i första hand brounderhåll samt mark- och anläggningsarbeten. 

Vi  utför nyproduktionsarbeten framförallt av betongkonstruktioner, såsom stödmurar, trappor, grunder och liknande samt även bullerskärmar och andra konstruktioner i trafikmiljö.

Vi har ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Våra kunder återfinns både inom den privata och offentliga sektorn.