Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

20180522_102850FullSizeRender 3cirkplats akersbergamontering

Arbetsmiljö

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar. Arbetsmiljöarbete med allas delaktighet.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs att vi alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Varje medarbetare ska:

  • Känna till målen med sitt arbete
  • Ha nödvändig kompetens och befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens
  • Medverka i att påverka det egna arbetets innehåll och arbetsmiljö
  • Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö
  • Verka för att mobbning inte förekommer
  • Medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Använda personlig skyddsutrustning

E-schakt Entreprenad AB har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt OHSAS 18001:2007.