Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

20180522_102850FullSizeRender 3cirkplats akersbergamontering

Betong

Vi har effektiva system för att laga, återskapa och förstärka skador på betongkonstruktioner.

Skadad betong tas bort med antingen vatten- eller mekanisk bilning. Vi använder främst vattenbilning, vilket innebär att betong tas bort genom att spruta vatten med ett mycket högt tryck. Vattenbilning är en mycket skonsam metod, frisk betong skadas inte och underlaget ger mycket god vidhäftning för ny betong.
Därefter återställs betongen till exempel genom gjutning eller betongsprutning.

Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten som broar, tunnlar, parkeringshus, kraftverk, kajer samt undervattenarbeten.

Vi utför både enstaka uppdrag och uppdrag på årsavtal. Våra kunder finns i såväl det offentliga som det privata näringslivet.