Vi är ett entreprenadföretag som utför:
· Betongunderhåll
· Industrisanering
· Mark- & anläggningsarbeten
· Vattenbilning

FullSizeRender 3201308221377179010angMr9Hk201308221377181297IJ1SfzRM2013082213771813055cq8uDL7

Betong

Betongrenovering och betongreparationer
Vid skador på betongkonstruktioner erbjuder vi effektiva system för att laga, återskapa och förstärka.

Skadad betong tas bort med antingen vatten- eller mekanisk bilning. Vi använder främst vattenbilning, vilket innebär att betong tas bort genom att spruta vatten med ett mycket högt tryck. Vattenbilning är en mycket skonsam metod, frisk betong skadas inte och underlaget ger mycket god vidhäftning för ny betong. Därefter återställs betongen till exempel genom gjutning eller betongsprutning.

Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten som broar, tunnlar, parkerings hus, kraftverk, kajer samt undervattenarbeten.

Vi utför både enstaka uppdrag och uppdrag på årsavtal. Våra kunder finns i såväl det offentliga som det privata näringslivet.